Cykl spotkań informacyjnych na temat działania 8.1 POIG
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na cykl spotkań informacyjnych poświęconych wspieraniu działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w Warszawie w dniu 20 lipca 2010 r.

Pobierz informację o organizowanym spotkaniu w dniu 20 lipca 2010 r.

Kolejne dwa spotkania odbędą się również w Warszawie w dniach 17 sierpnia oraz 14 września 2010 r.

Więcej informacji na WWW