Synergia metodą na twórczy sukces

Wyższa Szkoła Biznesu-National-Louis University wraz z Klastrem Multmiediów i Systemów Informacyjnych zaprasza na II Konferencję Naukową i Forum Dyskusyjne Synergia metodą na twórczy sukces, która odbędzie się od 18-20 września 2008 roku w siedzibie WSB-NLU   (ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz).

 Konferencja jest propozycją dla szerokiego grona koordynatorów i animatorów Klastrów, pracowników naukowo-badawczych, studentów kierunków psychologii, zarządzania, ekonomii zainteresowanych organizacjami klastrowymi.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa, tematów referatów do 27-06-2008
Przewidywana jest publikacja recenzowanej monografii z wybranymi referatami z konferencji.
Opłata konferencyjna wynosi 220 PLN, obejmuje: noclegi, posiłki, bankiet, materiały konferencyjne.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną lub tradycyjną na adres:
Marta Adamczyk, Sekretariat Wydziału Psychologii WSB-NLU, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz

Tel. (018) 44 99 451
Fax: (018) 44 99 454 

e-mail do korespondencji organizacyjnej: psychologia@wsb-nlu.edu.pl

Ściągnij zaproszenie

Ściągnij Formularz zgłoszenia