Korzyści dla członków MultiKlastra

Korzyści dla uczestników ponadregionalnej sieci powiązań kooperacyjnych MultiKlaster:

 • udział w siatce zaufania biznesowego umożliwiającej dostęp do unikatowych zasobów wiedzy, doświadczenia, know- how, technologii. Dostęp do miejsca, gdzie dzięki wypracowanym zasadom procesy dyfuzji wiedzy i dośwadczenia oraz transferu know-how  pomiędzy uczestnikami sieci powiązań zachodzą swobodnie. Dzięki temu zwiększając efekty synergiczne współpracy i stymulując zachodzące procesy innowacyjne
 • uzyskanie efektu synergii zasobów i kompetencji- możliwość oferowania komplementarnych usług
 • wzrost wiarygodności wobec partnerów biznesowych
 • redukcja kosztów transakcyjnych (zaufanie)
 • wzrost siły przetargowej na rynku
 • kompleksowe wsparcie i doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych m.in z Programu Operacyjnego Inowacyjna Gospodarka m.in. na prace badawczo-rozwojowe, testowanie innowacyjnych pomysłów biznesowych, na powstanie start up i rozwój dotychczasowej działalności firm
 • intensyfikacja istniejących relacji w procesie innowacyjnym poprzez kojarzenie partnerów ze środowiska biznesowego i naukowego, co pozwala na osiągnięcie pozytywnych efektów w postaci ulepszonych produktów i usług
 • realizacja wspólnych projektów komercyjnych oraz badawczo-rozwojowych
 • udział w systemie edukacyjnym "szytym na miarę"- szkolenia, studia podyplomowe celem budowy unikatowego kapitału wiedzy
 • promocja firmy szerokimi i zróżnicowanymi kanałami dystrybucji z wykorzystaniem siatki partnerstwa międzynardowego
 • udział w prestiżowych branżowych targach (CeBIT) oraz międzynarodowych konferencjach i wizytach studyjnych organizowanych z udziałem zagranicznych partnerów MultiKlastra
 • redukcja kosztów poprzez współpracę z innymi firmami w zakresie headhuntingu personelu, marketingu, eksportu, zaopatrzenia, prac B&R, reinżynierii i benchmarkingu

 

 • News
 • MultiKlaster partnerem programu Microsoft WebsiteSpark
  więcej...
 • Misja gospodarcza branży elektronicznej oraz IT i ICT na Tajwan oraz do Hongkongu, 9-16 października 2012r
  więcej...
 • Multiklaster nawiązał współpracę z klastrem ICT Berlin-Brandenburgia
  więcej...
 • Spotkanie partnerskie w ramach projektu międzynarodowego "BeCome" we Francji
  więcej...