Zapraszamy na III konferencję naukową i Forum Dyskusyjne- Synergia Dobro Wspólne

III Konferencja Naukowa i Forum Dyskusyjne

SYNERGIA A DOBRO WSPÓLNE

Założenia i implikacje podejścia synergistycznego w psychologii, zarządzaniu i ekonomii

Termin: 22-24 kwietnia 2010 r. Miejsce: Nowy Sącz, ul. Zielona 27

 

Konferencja jest kolejną propozycją (trzecią) dla szerokiego grona pracowników naukowo-badawczych, studentów kierunków psychologii, zarządzania, ekonomii oraz zainteresowanych organizacjami klastrowymi.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa, tematów referatów lub plakatów do 30-01-2010
Koszt udziału w konferencji wynosi 300 zł., z noclegiem 360 zł. Koszt ten obejmuje wyżywienie, materiały konferencyjne.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną lub tradycyjną na adres:
Sekretariat Wydziału Psychologii WSB-NLU, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz
Tel. (018) 44 99 451. (018) 44 99 458 Fax: (018) 44 99 454
e-mail do korespondencji organizacyjnej: psychologia@wsb-nlu.edu.pl
e-mail do korespondencji merytorycznej: uchnast@kul.lublin.pl

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej WWW

KALENDARIUM PRZYGOTOWAŃ
Przesyłanie kart zgłoszenia uczestnictwa oraz propozycji tytułu referatu 30.01.2010
Decyzja o zakwalifikowaniu tytułu referatów 27.02.2010
Termin dokonywania wpłat 31.03.2010
Termin przesyłania referatów w postaci elektronicznej 31.03.2010

ZAPRASZAMY!