Nasze cele

Cele MultiKlastra:

Transfer know-how, dyfuzja wiedzy, wspólne projekty badawczo-rozwojowe, działania marketingowo-promocyjne, dystrybucja i sprzedaż, a co za tym idzie ograniczenie kosztów transakcyjnych to czynniki mające znaczący wpływ na zwiększenie innowacyjności uczestników sieci powiązań kooperacyjnych MultiKlaster, podniesienie ich pozycji konkurencyjnej, a w efekcie zwiększenie efektywności ich ekspansji na rynki europejskie.Celem ogólnym MultiKlastra jest zwiększenie potencjału oraz stymulowanie aktywności badawczo-rozwojowej sektora małych i średnich przedsiębiorstw działającego na rynku nowych technologii poprzez integracje środowiska biznesowego i badawczo-rozwojowego oraz dostarczenie miejsca i narzędzi do budowy innowacyjnej gospodarki w Polsce.

Cele szczegółowe

1. Zbudowanie branżowej międzynarodowej sieci powiązań kooperacyjnych, która będzie gwarantować dostęp do najnowszej wiedzy technologicznej, będzie analizować trendy technologiczne na rynku, dostarczać profesjonalne szkolenia branżowe i menadżerskie, świadczyć usługi doradcze, wspierać biznesowo, finansowo, prawnie.


2. Stworzenie prężnie działającej o silnej pozycji na rynku europejskim sieci powiązań, platformy współpracy dedykowanej dla różnych aktorów rynku innowacji kojarzącej partnerów zarówno na płaszczyźnie biznesowej jak i badawczo-rozwojowej: małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji naukowych, edukacyjnych, okołobiznesowych, instytucji publicznych oraz pasjonatów i wizjonerów podchodzących do biznesu w sposób bardzo nowoczesny, wykazujących się wysokim potencjałem oraz chęcią dzielenia się wiedzą, doświadczeniem, dążących do doskonalenia i rozwoju, śmiało mówiących o swoich planach i aktywnie poszukujących partnerów w biznesie, z którymi mogliby je realizować.


3. Stworzenie swego rodzaju „think tank" miejsca, gdzie wiedza jest transferowana, know-how i technologia są rozpowszechniane celem wyzwolenia efektów synergicznych współpracy, pomysły są inkubowane, dojrzewają oraz są wprowadzane na rynek w wyniku procesu komercjalizacji.

 

Źródło: GCIS 2003

 

 • News
 • MultiKlaster partnerem programu Microsoft WebsiteSpark
  więcej...
 • Misja gospodarcza branży elektronicznej oraz IT i ICT na Tajwan oraz do Hongkongu, 9-16 października 2012r
  więcej...
 • Multiklaster nawiązał współpracę z klastrem ICT Berlin-Brandenburgia
  więcej...
 • Spotkanie partnerskie w ramach projektu międzynarodowego "BeCome" we Francji
  więcej...