Spotkanie członków MultiKlastra

W efekcie przeprowadzonej sesji brainstormingowej powstało ponad 12 pomysłów spośród których zostały wybrane 3. Do każdego projektu przyporządkowano osobę kontaktową, która odpowiedzialna jest za przygotowanie jszczegółowego opisu pomysłu. Klaster zaangażuje się w przygotowanie wniosków o dofinansowanie wygenerowanych pomysłów. W efekcie planuje się spośród wytworzonych grup utworzyć nowe podmioty gospodarcze, które jako start upy będą ubiegać się o dofinansowanie na realizacje wytworzenia e-uslug w ramach POIG 8.1

Ponadto w trakcie burzy mózgów wyznaczono kierunek rozwoju firm funkcjonujących w MultiKlastrze oraz związane z tym konkretne zgłoszone przez firmy potrzeby inwestycyjne. Grupa podzielona została na zespoły, które będą pracować nad specyfikacją technicznaą niezbędną do złożenia wniosku na rozwój Klastra w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 5.1. Planowany termin złożenia wniosku to wrzesień 2009r.

Kolejne spotkanie członków MultiKlastra odbędzie się w Lublinie w pierwszym tygodniu sierpnia 2009r.