Najnowszy raport dotyczący e-usług w Polsce

Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe

 

E- usługi w Polsce rozwijają się w szybkim tempie, mają również duży potencjał wzrostowy w przyszłości. Świadczy o tym choćby obecna struktura użytkowników internetu. Z jednej strony w marcu br. do internetu dostęp miało ok. 17,3 mln Polaków, czyli zaledwie ok. 50% obywateli. Jednakże w grupie wiekowej 15-19, czyli grupie społecznej, której zapotrzebowanie na usługi będzie rosło, jest aż 96% internautów.

Analizy trendów rozwoju e-usług pokazują, że w przyszłości rozwijać się będą głównie e-usługi mobilne (czyli usługi, które można odbierać za pomocą telefonu komórkowego, który w oraz większym zakresie staje się minikomputerem) oraz usługi związane z e-finansami, i e-handlem. Przewiduje się również powstawanie serwisów opartych na web 3.0 oraz rozwiązań, które umożliwiają inteligentne i zdalne zarządzanie urządzeniami domowymi.

Obecnie e-usługi rozwijają się w obszarze biznesu (np. serwisy zajmujące się digitalizacją i archiwizacją zasobów) czy też w obszarze pracy i nauki (np. portal dla osób powyżej 45. roku życia). Popularne są również różnego rodzaju porównywarki, serwisy plotkarskie oraz serwisy społecznościowe.

Na przeszkodzie bardziej dynamicznemu rozwojowi e-usług są bariery, z którymi stykają się e-przedsiebiorcy. Wśród podstawowych problemów, z którymi borykają się przedsiębiorcy pragnący prowadzić działalność w tym obszarze są:

  • system prawny, który nie nadąża za zmianami technologicznymi,
  • wykluczenie cyfrowe połowy Polaków,
  • niski poziom wiedzy na temat technologii informacyjnych wśród przedsiębiorców,
  • brak zaufania społeczeństwa do korzystania z e-usług.

Z wspomnianych barier wynikają potrzeby informacyjne przedsiębiorców świadczących e-usługi. Według raportu przedsiębiorcom brakuje głównie wiedzy na temat popytu i uwarunkować rynkowych specyficznych dla e-usług, zagrożeń internetowych oraz sposobów zabezpieczania procesu świadczenia e-usług oraz zabezpieczeń prawnych swojej działalności.

Ustalono również że pragnący rozpocząć działalność w tym obszarze potrzebują wsparcia głównie w zakresie wiedzy dotyczącej podstawowych zagadnień związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

W odpowiedzi na te potrzeby PARP rozwija portal www.web.gov.pl skierowany do przedsiębiorców świadczących e-usługi oraz tych osób, które chciałyby rozpocząć taką działalność. Jednocześnie za pomocą Akademii PARP oraz sieci KSU i PK, PARP wspiera przedsiębiorców w zakresie wiedzy ogólno biznesowej.

Zachęcamy do lektury całego raportu, w którym można również przeczytać na temat rodzajów świadczonych e-usług, barier globalizacji przedsięwzięć internetowych czy potrzeb informacyjnych i doradczych e-usługodawców.

Żródło: PARP