Darmowy coaching dla firm klastrowych z zakresu wzmacniania procesów nieformalnego uczenia się w firmie

Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych jest partnerem europejskiego projektu EIPIL-PAN realizowanego w konsorcjum z partnerami z Anglii, Francji, Grecji, oraz Rumunii. Celem projektu jest promowanie nieformalnego uczenia się w miejscu pracy, czyli zdobywania nowych umiejętności i wiedzy podczas wykonywania rutynowych bądź nowych zadań, współpracując z innymi pracownikami lub klientami.

Nieformalnemu uczeniu się szczególnie sprzyjają nowe i mobilne technologie - np. Web 2.0 pozwalająca na bardziej efektywne zarządzanie obiegiem informacji zarówno wewnątrz firmy jak i podczas kontaktów z klientami lub dostawcami. Technologie te znajdują szerokie wykorzystanie w środowiskach pracy tworzonych przez korporacje takie jak Google czy Microsoft.

Weź przykład z tych światowych gigantów i wykorzystaj efekt synergii, pozwalając pracownikom uczyć się nawzajem od siebie.

MultiKlaster zaprasza swoich członków do wzięcia udziału w pilotażu projektu, w ramach którego odbywać się będzie darmowy coaching z zakresu pobudzania procesów uczenia się w firmie. Nasz ekspert przeprowadzi diagnozę procesów nieformalnego uczenia się oraz wskaże potencjalne możliwości ich usprawnienia w celu zmaksymalizowania korzyści z niego płynących:

  • wyższa efektywność poszczególnych pracowników i ich większe zaangażowanie w sprawy firmy,
  •  sprawniejsza zespołowa praca i niższa rotacja pracowników,
  •  wyższa motywacja pracowników do bardziej efektywnej pracy,
  • niższe koszty rekrutacji i szkolenia nowych pracowników,
  • zacieśnianie współpracy w zespole,
  • korzystniejsze postawy pracowników i spójniejsza społeczna struktura firmy.

Nasz ekspert, po przeprowadzeniu konsultacji z menadżerem i dwoma pracownikami firmy przekaże wskazówki, którymi powinno się kierować, aby efektywnie zarządzać nieformalnym uczeniem się w firmie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt w terminie do 30 listopada 2009r. 

Osoba kontaktowa:

Konrad Waszkiewicz, e-mail: konrad.waszkiewicz@multiklaster.pl, kom: 512 435 060

  Do pobrania TREŚĆ ZAPROSZENIA