Miasteczko Multimedialne na liście projektów kluczowych
RZĄD PRZYJĄŁ PROPOZYCJĘ MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KAZIMIERZA MICHAŁA UJAZDOWSKIEGO W SPRAWIE POPARCIA PROJEKTU REALIZACJI MULTIMEDIALNEGO MIASTECZKA W NOWYM SĄCZU [27.02.2007]

Zgodnie z propozycją ministra Kazimierza Michała Ujazdowskiego projekt stworzenia Multimedialnego Miasteczka w Nowym Sączu został włączony do listy indywidualnych projektów kluczowych, które będą realizowane w ramach Programu Operacyjnego "Innowacyjna Gospodarka" w latach 2007-2013. Projekt pierwotnie nie znajdował się na liście zaakceptowanej przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 20 lutego br.

Projekt Miasteczko Multimedialne zakłada stworzenie w Nowym Sączu na podstawie zaplecza naukowego i dydaktycznego Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University ponadregionalnego ośrodka innowacyjności, którego głównym obszarem działalności będą multimedia i systemy informacyjne. "Dzięki decyzji Rady Ministrów możliwe będzie stworzenie prawdziwego ośrodka nauki i technologii, który przyczyni się do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Dla Nowego Sącza to szansa jakiej jeszcze nigdy nie było" - mówi rektor Wyższej Szkoły Biznesu Krzysztof Pawłowski.

źródło