Biuletyn Innowacyjni

Na łamach siódmego numeru przybliżono sylwetki beneficjentów - prężnych przedsiębiorców, laureatów ogólnopolskiego konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na najbardziej innowacyjną e-usługę oraz opisano wdrażanie elektronicznego biznesu typu B2B.

Polecamy również wywiad z Panią Grażyną Węclewską, dyrektor Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na temat doświadczeń we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. W rozmowie dowiedzą się Państwo na co zwracana jest szczególna uwaga przy weryfikacji wniosku o dofinansowanie i dokumentacji projektowej, co może służyć jako cenna wskazówka dla beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka.

Jak w każdym numerze znajdą Państwo również stałe rubryki, między innymi stan wdrażania Programu Innowacyjna Gospodarka, przegląd prasy oraz słowniczek. Szczególnie gorąco zachęcamy do rozwiązania krzyżówki. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody związane z Programem Innowacyjna Gospodarka.

 

Biuletyn do pobrania