Bon na innowacje - wsparcie dla najmniejszych firm - rok 2009
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) głasza II edycję naboru wniosków do Programu pilotażowego na lata 2008-2010 Bon na innowacje.

Celem programu jest zainicjowanie kontaktów mikro lub małych przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi.

Program jest skierowany do mikro i małych przedsiębiorców, którzy w roku złożenia wniosku oraz w ciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach programu Bon na innowacje, nie korzystali z usług żadnej jednostki naukowej w zakresie prac badawczo-rozwojowych.  

 Przedsiębiorca, który uzyskał wsparcie w ramach programu, nie może ubiegać się o kolejne wsparcie.

Wnioski będą przyjmowane przez PARP od dnia 18 maja 2009 roku do dnia 15 sierpnia 2009 roku, bądź do wyczerpania środków finansowych na rok 2009.

Więcej informacji WWW