Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

Kim jesteśmy


Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University to coś więcej niż doskonałe zaplecze dydaktyczne, wykwalifikowana, renomowana kadra oraz jakość kształcenia na najwyższym poziomie. Wyższa Szkoła Biznesu – NLU to zaufanie, przyjaźń oraz atmosfera szacunku i zrozumienia, którą tworzą studenci, wykładowcy oraz pracownicy. WSB – NLU to nieustające dążenie do nieprzeciętności.

Od 1992 roku z sukcesem kształcimy młodych ludzi, uczymy ich wiary w siebie, chęci podejmowania inicjatyw i szalonych pomysłów. Nasze wspólne zaangażowanie oraz wszechstronne wykształcenie poparte
amerykańskim dyplomem, pozwoliło wielu absolwentom na podjęcie pracy na całym świecie i na zrealizowanie swoich zawodowych ambicji. Naszą największą nagrodą jest fakt, że nasi studenci pod koniec studiów mówią: „Otrzymaliśmy więcej, niż nam obiecywano na początku”. Jesteśmy dumni, że stworzyliśmy Uczelnię elastycznie dostosowującą się do potrzeb i zmian rynkowych, Uczelnię stawiającą na praktykę, Uczelnię, której najlepszą wizytówką są jej absolwenci, Uczelnię z ambicjami.


Czym się zajmujemy


Uczelnia prowadzi od lat badania naukowe, których wymiernymi wynikami są liczne publikacje oraz uzyskane stopnie doktorskie przez 21 pracowników.

W ocenie Ministerstwa za lata 2001-2004 uzyskaliśmy 2 kategorie będąc najlepszą ze szkół niepaństwowych i wyprzedzając w rankingu wiele renomowanych wydziałów. Publikacje w ostatnich latach pozwalają oczekiwać na poprawienie wyniku w następnej edycji rankingu za lata 2005-2008.

Pracownicy WSB-NLU opublikowali pod afiliacją Uczelni:
-  22 prac w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej
-  8 monografii w języku angielskim
-  13 monografii w języku polskim
-  151 artykułów w czasopismach krajowych najwyższej kategorii A.
-  ogółem 446 artykułów


Kontakt


Więcej informacji o tej firmie znajdziesz na stronie WWW
 • News
 • MultiKlaster partnerem programu Microsoft WebsiteSpark
  więcej...
 • Misja gospodarcza branży elektronicznej oraz IT i ICT na Tajwan oraz do Hongkongu, 9-16 października 2012r
  więcej...
 • Multiklaster nawiązał współpracę z klastrem ICT Berlin-Brandenburgia
  więcej...
 • Spotkanie partnerskie w ramach projektu międzynarodowego "BeCome" we Francji
  więcej...