Program Eurostars dla finansowania innowacji
Program Eurostars dla finansowania innowacji

Komisja Europejska zatwierdziła specjalny program finansowania dla MŚP prowadzących działalność w zakresie B + R. Program Eurostars ma na celu pobudzenie europejskiej przedsiębiorczości poprzez finansowanie firm zaangażowanych w działalność B + R oraz wspieranie ich ofert dotyczących udziału w międzynarodowych projektach współpracy w dziedzinie B + R i innowacji.

Poprzez Eurostars kraje uczestniczące połączą swoje programy krajowe i fundusze na badania na rzecz MŚP, dzięki czemu fundusze będą lepiej i efektywniej wykorzystywane.

Więcej informacji