Konferencja pt. "Nowe media w Polsce- pytania o przyszłość"
W dniach 19-21 października 2006r. w Wierchomli Małej odbyła się konferencja, zorganizowana przez Wyższą Szkołe Biznesu-National-Louis University.Tematyka konferencji koncentrowała się wokół obszaru zmian zachodzących w dziedzinie nowych mediów oraz zaawansowanych technologii w Polsce. Uczestnikami konferencji byli zainteresowani tematyką dziennikarze z całej Polski oraz przedstawiciele firm z Klastra. Spotkanie miało na celu nie tylko wymianę poglądów, dyskusję nad kierunkiem nowych trendów, ale także integrację środowiska dziennikarskiego. W trakcie konferencji zaprezentowany został projekt Miasteczko Multimedialne. Park Naukowo-Technologiczny Nowej Generacji oraz jeden z jego komponentów jakim jest Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych.

Powszechny dostęp do Internetu, gwałtowny rozwój technologii cyfrowych oraz multimediów sprawia, że coraz częściej zadajemy sobie pytania o przyszłość w kontekście rozwoju technologicznego. Uczestnicy konferencji zostali zaproszeni do dyskusji nad kierunkiem rozwoju nowych mediów w Polsce. Naszym tegorocznym spotkaniem  zapoczątkowaliśmy serię cyklicznych konferencji dla dziennikarzy zajmujących się dziedziną nowych technologii. Chcielibyśmy, aby tematy konferencji skłoniły do dyskusji nad zmianami zachodzącymi w branży IT oraz postępującym rozwojem technologii.
Przygotowaliśmy szereg ciekawych wykładów, które poprowadzone zostały przez ekspertów z dziedziny nowych mediów, a także osoby z czołowych firm z branży, zajmujące się wdrażaniem na polski rynek nowych projektów technologicznych.

Zakres merytoryczny konferencji obejmował następujące obszary:

  • Miasteczko Multimedialne. Park Naukowo-Technologiczny Nowej Generacji
  • Cyfrowe rewolucje i kontrrewolucje. Internet jako medium zdecentralizowane i medium masowe. Prelegent: Aleksander Tarkowski, Szkoła Nauk Społecznych przy IFiS PAN
  • Mobilna telewizja. Prelegent: Anna Maj
  • iTVP - telewizja interaktywna. Prelegent: Leszek Bogdanowicz, Telewizja Polska S.A.
  • Nowe media czyli człowiek z komputerem. Prelegent: prof. zw. dr hab. Tomasz Goban-Klas.
  • Video na żądanie. Prelegent: Barbara Czałbowska, CINEM@n
  • Usługi Telewizji Cyfrowej w sieciach HFC ( Telewizji kablowej ). Prelegent: Albert Kuźmicz
  • Prawa autorskie a Nowe media. Prelegent: Janusz Kolczyński, radca prawny

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.itqual.pl/nowemedia