Zapraszamy na bezpłatny wyjazd do Londynu na ogólnoświatowe targi technologii wspierajacych edukację BETT 2010
BETT (the British Educational Training and Technology Show) to największe doroczne targi o zasięgu globalnym poświęcone prezentacji najnowszych technologii wspierających edukację, podczas których specjaliści z tej dziedziny dzielą się swoimi pomysłami i dobrymi praktykami.
Pierwsze targi odbyły się w roku 1985, zwiększając swój zasięg co roku wraz z coraz szerszym wykorzystaniem technologii w edukacji. Obecnie w ich trakcie swoje rozwiązania prezentują zarówno międzynarodowe koncerny, takie jak Microsoft i Apple Inc., jak i małe firmy z sektora IT skupiające się na rozwijaniu konkretnych, specjalistycznych rozwiązań. W targach biorą także udział związki nauczycielskie oraz inne podmioty zajmujące się rozwojem edukacji.
Targi BETT odbywają się w centrum wystawowym Olympia w Londynie. Co roku przyciągają prawie 700 dostawców sprzętu, oprogramowania, szkoleń i usług, oraz 29 000 osób odwiedzających. Uczestnicy mogą zasięgnąć porady, przejść szkolenie, zobaczyć i porównać działanie różnych produktów przeznaczonych dla osób uczących się, lub wymienić poglądy i doświadczenia z innymi dostawcami usług edukacyjnych.
Poza częścią prezentacyjną, uczestnicy BETT mogą wziąć udział w seminariach z udziałem najbardziej znanych osobistości ze świata technologii i edukacji. Mają one na celu pogłębienie zrozumienia wpływu technologii na procesy uczenia się i usprawnienie warsztatu osób zajmujących się rozwojem technologii edukacyjnych.
Szczegółowy program targów wraz z listą dostępnych seminariów znajduje się na oficjalnej stronie BETT

Firmy zainteresowane wyjazdem na targi prosimy o bezpośredni kontakt w terminie do 13 listopada 2009r.  z:
Elwirą Waszkiewicz
tel.: 0 18 44 99 460
kom: 603 44 94 97
e-mail: elwira.waszkiewicz@multiklaster.pl