Miasteczko Multimedialne. Nowoczesne technologie w Nowym Sączu
Miasteczko Multimedialne to centrum naukowo-edukacyjno-rozrywkowe, które ma powstać w Nowym Sączu. Oprócz istniejącego już systemu klastra w jego skład wejdą: ośrodek badawczo-rozwojowy, inkubator przedsiębiorczości, fundusz inwestycyjny oraz multimedialne centrum młodych. Skąd pomysł na utworzenie klastra i samego Miasteczka Multimedialnego?

Pomysł narodził się w trakcie realizacji naszych poprzednich projektów. Przy tej okazji współpracowaliśmy z wieloma firmami i wówczas pojawił się temat klastrów, które są bardzo popularne na świecie od około połowy lat 60. ubiegłego wieku. W Polsce moda na nie zaczęła się trochę później. Z jednej strony pomysł na zorganizowanie klastra wynikł z potrzeby firm, które wyraziły wolę współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu, z drugiej strony zachętą okazały się możliwości, jakie rysują się przed tego typu zrzeszeniami w perspektywie chociażby łatwiejszego pozyskania funduszy europejskich na badania, projekty edukacyjne czy podobne inicjatywy. Dlatego też postanowiliśmy w kontekście szerszego planu utworzenia całego Miasteczka Multimedialnego, którego klaster jest elementem, zacząć właśnie od organizacji klastra. Z punktu widzenia formalnego zorganizowaliśmy się w formie stowarzyszenia. Obecnie jego członkami jest już ponad 50 firm, mamy na koncie pierwsze wspólne projekty. Poszczególne firmy starały się znaleźć różne obszary synergii w obszarach, w których działały i już rozpoczęły projekty we współpracy dwóch lub więcej firm. To już zaczęło funkcjonować, co nas bardzo cieszy.

Dla kogo jest przeznaczone Miasteczko Multimedialne?
W ramach koncepcji funkcjonowania Miasteczka Multimedialnego mamy do czynienia z wieloma grupami, które są zainteresowane działalnością Miasteczka i dla nich jest ono przeznaczone. To przede wszystkim firmy ulokowane w klastrze, następnie społeczność lokalna czy w ogóle mieszańcy województwa małopolskiego, na którego terenie te inicjatywy będą podejmowane. Następną grupą są studenci, którzy w ramach Miasteczka będą mogli korzystać z różnych mechanizmów typu specjalny fundusz na uruchamianie startupów czy inkubatora nowych przedsiębiorstw. Z drugiej strony będą oni korzystać z zajęć dydaktycznych, które będą zespolone z pracami prowadzonymi w Miasteczku. Oczywiście po stronie grup, które odniosą korzyści z projektu jest też kadra naukowa Wyższej Szkoły Biznesu. Choć nie tylko. Projekt jest bowiem otwarty dla innych naukowców i badaczy z szeroko rozumianego obszaru multimediów z całej Polski.

Na jakim etapie są prace nad tworzeniem klastra i Miasteczka?
Do czasu uzyskania samodzielności, w tym również finansowej, przewidziano fazę rozwojową. Będziemy aplikować o pieniądze w ramach funduszy strukturalnych. I to jest tak naprawdę perspektywa najbliższego okresu programowania w latach 2007-2013. W 2013 planujemy osiągnąć pełną samodzielność finansową i organizacyjną przedsięwzięcia. Natomiast rozpoczęcie działalności poszczególnych organizacji w ramach całego mechanizmu jest rozpisane na poszczególne lata. Funkcjonuje klaster mający już osobowość prawną i od listopada działa w formie Stowarzyszenia Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych (http://www.multiklaster.pl). W ramach samej Szkoły powołano specjalny ośrodek badawczo-rozwojowy, który jako jednostka Szkoły wejdzie w skład Miasteczka. Pozostałe elementy przedsięwzięcia to np. budowa i uruchomienie całego Parku Naukowo-Technologicznego. Pracujemy obecnie nad uruchomieniem w Nowym Sączu podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie. To są najbliższe plany i w miarę pozyskiwania środków będziemy uruchamiać kolejne etapy przedsięwzięcia.
Najszybciej powinna powstać strefa ekonomiczna. Mamy uchwałę Rady Miasta, mam już zgodę podmiotu, który zarządza małopolską strefą ekonomiczną. Faza decyzyjna jest za nami, teraz czas na fazę organizacyjna, czyli skup ziemi i przygotowanie odpowiednich planów zagospodarowania przestrzennego, co jest konieczne do przygotowania terenu pod inwestycje. Finalizacja tych działań powinna nastąpić w połowie tego roku.

Czy w związku z nieodległym terminem zakończenia prac przygotowawczych jest zainteresowanie tą podstrefą?
Obecnie prowadzimy szereg rozmów, dotychczas przeprowadziliśmy ich kilkanaście. Oczywiście trudno mówić o finalizowaniu jakichkolwiek rozmów, tym bardziej że jeszcze sami nie jesteśmy w pełni gotowi. Zainteresowanie jest i to bardzo duże. Szczególnie cieszy nas to, że projektem interesują się firmy, na których szczególnie nam zależy, czyli zajmujących się multimediami.

Jakimi kryteriami kierowali się Państwo przy wyborze firm, które znalazły się w klastrze?
Kierowaliśmy się zasadą doboru liderów poszczególnych dziedzin. Proponowaliśmy przystąpienie do klastra agencjom interaktywnym, agencjom reklamowym, studiom produkcji filmowej, studiom animacji, choć mamy też na przykład firmy szkoleniowe. Drugim czynnikiem było to, by podmioty zrzeszone w klastrze były wobec siebie jak najmniej konkurencyjne. Nie są to np. same firmy zajmujące się animacją, bo wtedy wspomnianą synergię trudniej osiągnąć ze względu na silne mechanizmy konkurencyjności. Choć z drugiej strony firmy działające w tej samej branży też ze sobą efektywnie współpracują, będąc żywym dowodem na to, że w ramach klastra konkurujący rywale mogą stać się współpracującymi partnerami (ang. coopetition). Szczególnie jest to dobrze widocznie wśród agencji reklamowych i firm zajmujących się tworzeniem oprogramowania.

Czym udało się zachęcić firmy do przyłączenia się do klastra?
Przede wszystkim uważam, że zarządzający tymi firmami to ludzie, którzy myślą w sposób bardzo nowoczesny, nie obawiają się swojej konkurencji, mówią o swoich planach i aktywnie poszukują partnerów w biznesie. Czynnikiem zachęcającym firmy była świadomość, że w ramach dużej grupy można więcej uzyskać. Praktyka gospodarcza podpowiada, że często małe firmy nie mają wystarczających zasobów, by sprostać dużym projektom. Stąd poszukiwanie kooperantów to codzienność. Dostęp i wzajemne zaufanie do firm, które budowane jest w trakcie organizowanych przez nas spotkaniach i w trakcie współpracy przy poszczególnych projektach to jest największa zachęta. W mniejszym stopniu jest to chęć wspólnego pozyskiwania funduszy unijnych. Spodziewaliśmy się, że będzie odwrotnie. Okazało się, że tak naprawdę zdrowe mechanizmy rynkowe są dla firm najważniejsze i to nas cieszy.

Jakie są plany firm zrzeszonych w klastrze?
W ramach funduszy unijnych będziemy starać się pozyskać fundusze na inicjatywy, które dotyczą organizacji spotkań, wspólnych konferencji bądź promocji czy też wymiany doświadczeń, ale przede wszystkim kosztownych prac badawczo-rozwojowych. Nie ma natomiast szczególnej potrzeby pozyskiwania środków na projekty, które firmy realizują wspólnie, gdyż są to przedsięwzięcia uzasadnione biznesowo i firmy odzyskują poniesione nakłady.

Inicjatorem powołania Miasteczka Multimedialnego jest Wyższa Szkoła Biznesu...
Można mówić o Szkole, jako o spiritus movens całego przedsięwzięcia. Właśnie chyba dlatego, że to Szkoła, która jest podmiotem z zewnątrz, i nie konkuruje z firmami, pomysł został podchwycony. Szkoła może wraz z firmami zrzeszonymi pełnić funkcję lidera i inicjować pewne przedsięwzięcia. Chciałbym podkreślić, że mamy w klastrze wielu naturalnych liderów, osób i firm, którym zależy na tym, by inicjować działania, także Szkoła nie jest osamotniona na tym polu.

Czym obecnie zajmują się firmy w klastrze?
Wiele projektów ma charakter bilateralny, natomiast wspólnym projektem jest Portal Wymiany Wiedzy i Informacji Biznesowej. Pełni on jednocześnie funkcję komunikacyjną między firmami. Przygotowała go jedna z firm, która jest jego operatorem. Mamy także zaplanowane różne akcje promocyjne. Są one o tyle istotne, że chcielibyśmy wypromować nasze Stowarzyszenie jako wspólne przedsięwzięcie. Prócz tego chcielibyśmy promować firmy na arenie międzynarodowej, mamy też w planach wspólne aplikowanie w programie wsparcia konkurencyjności przedsiębiorstw. Przymierzamy się również do różnych projektów badawczych, w których będzie uczestniczyć większość z ponad 50 zarejestrowanych firm. Koniec ubiegłego roku poświeciliśmy na badanie kompetencji firm z klastra.

Jakie wymagania musi spełniać firma, która chciałaby się przyłączyć do klastra?
Mamy różne zgłoszenia, które czekają w kolejce. W najbliższym czasie powołamy specjalny zespół, który spróbuje to wszystko uporządkować. Powstaniu klastra towarzyszy naprawdę duże zainteresowanie - mamy przynajmniej trzy firmy, które są spółkami akcyjnymi, dwie wchodzą na giełdę. Określenie możliwości współpracy wymaga trochę czasu. Kończymy opracowywanie regulaminu regulującego kwestie przyjmowania kolejnych firm. Na pewno jesteśmy otwarci na nowe firmy - klaster z założenia nie może być organizacją zamkniętą.

Ile będzie kosztować klaster i miasteczko?
Staramy się, by koszty te były jak najniższe. Założyliśmy, że stronę operacyjną i promocyjną będziemy finansować ze składek członkowskich, które przyjęliśmy w statucie. Wpisowe 2000 zł i składka roczna 500 zł w skali organizacji to nie są duże wydatki. Raczej opieramy się na społecznym zaangażowaniu przedstawicieli poszczególnych firm. Jeśli jakaś firma chce jakąś działalność zainicjować, koszty przedsięwzięcia bierze na siebie.
Staramy się, by tworzona przez nas struktura była jak najmniej sformalizowaną strukturą, raczej chcielibyśmy inicjować działania, niż je narzucać. Większość pomysłów pochodzi od firm, które szukają partnerów. Część projektów jest wspólna, ale mają one głównie charakter promocyjny, dotyczą zarządzania wymianą wiedzy lub jest to pomoc w pozyskiwaniu finansowania. Nasza wycena wszystkich inicjatyw pod egidą Miasteczka Multimedialnego wraz z infrastrukturą wynosi 126 mln euro.

W 2014 Miasteczko Multimedialne powinno samo się finansować. Na czym będzie zarabiać?
Dochody będą pochodzić z różnych źródeł. Będzie to np. wynajem powierzchni biurowej dla firm umiejscowionych w Parku Technologicznym, to będą pieniądze pochodzące ze wspólnych komercyjnych projektów realizowanych pod szyldem Miasteczka Multimedialnego. Naszym zamiarem jest, by pieniądze, które trafią do Miasteczka, były przeznaczane na jego rozwój.

 

Z Piotrem Palikowskim, Dyrektorem projektu Miasteczko Multimedialne rozmawiał Piotr Perka

zobacz w wersji pdf

 • News
 • MultiKlaster partnerem programu Microsoft WebsiteSpark
  więcej...
 • Misja gospodarcza branży elektronicznej oraz IT i ICT na Tajwan oraz do Hongkongu, 9-16 października 2012r
  więcej...
 • Multiklaster nawiązał współpracę z klastrem ICT Berlin-Brandenburgia
  więcej...
 • Spotkanie partnerskie w ramach projektu międzynarodowego "BeCome" we Francji
  więcej...