Kim jesteśmy

"The best way to predict the future is to create it"  Peter F. Drucker

 MultiKlaster

Stowarzyszenie MultiKlaster to ponadregionalna sieć powiązań kooperacyjnych, która zawiązana została w dniu 28 sierpnia 2006 roku, z inicjatywy Wyższej Szkoły Biznesu-National Louis University oraz małych i średnich przedsiębiorstw głównie z Małopolski, Śląska i Mazowsza. Grupa inicjatorów przedsięwzięcia to ludzie wywodzący się zarówno ze środowiska akademickiego jak i biznesowego, osoby które odważnie spoglądają na biznes oraz wyznają zasadę, iż najlepszą metodą na przewidzenie pewnych trendów na rynku czy nowych technologii jest bycie ich kreatorem poprzez stymulowanie własnej innowacyjności i kreatywności działania oraz myślenia.

MultiKlaster to jeden z pierwszych i kluczowych elementów projektu „Miasteczko Multimedialne". W ramach projektu zaplanowano stworzenie systemu organizacyjnego, który łączy w sobie zasady i koncepcje funkcjonowania kilku instrumentów wspierających procesy innowacyjne istniejących do tej pory w rzeczywistości gospodarczej oddzielnie : systemu klastra, parku naukowo-technologicznego, ośrodka badawczo-rozwojowego, inkubatora przedsiębiorczości, funduszu inwestycyjnego (venture capital). 

W chwili obecnej MultiKlaster funkcjonuje jako Stowarzyszenie i zrzesza ponad 60 prorozwojowych, proinnowacyjnych i wysoko wyspecjalizowanych małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży nowoczesnych technologii (w tym m. in. informatycznych, poligraficznych, budowlanych, żywności, motoryzacyjnych) i nowych mediów z całej Polski oraz szereg innych publicznych i prywatnych instytucji ze środowiska biznesowego i naukowego wspierających i stymulujących przedsiębiorczość oraz innowacyjność gospodarki w Polsce.

Firmy wchodzące w skład MultiKlastra w warunkach rynkowych konkurują między sobą, lecz w ramach Klastra tworzą siatkę wzajemnie powiązanych współpracujących ze sobą jednostek. Współpraca w ramach klastra odbywa się nie tylko pomiędzy firmami, lecz z wszystkimi aktorami na rynku innowacji takimi jak: Ośrodek badawczo-rozwojowe, uniwersytet, instytucje finansowe. Połączenie tak wielu źródeł wiedzy obok realizacji zasady konkurencji poprzez kooperację wedle zasady „coopetition" sprzyja wyzwoleniu efektów synergicznych, których efekty w zakresie innowacji są nie do przewidzenia. 

Dzięki temu, że MultiKlaster to platforma współpracy dla wysoko wyspecjalizowanych, kreatywnych ludzi pochodzących zarówno z sektora biznesu jak i nauki w połączeniu z szerokim wachlarzem kompetencji firm pozwala na uzyskanie efektu synergii zasobów, kompetencji i kapitału wiedzy w wyniku współpracy ponad 50 firm dysponujących ok. 2000 specjalistami.

Misją MultiKlastra jest wspieranie i integracja sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce działających na rynku nowych technologii czyli tzw. „przemysłu kreatywnego" oraz sektora badawczo-rozwojowego poprzez zastosowanie modelu „coopetition" łączącego w sobie kooperacje i konkurencję. Połączenie konkurencji, która wymusza ciągły postęp i wprowadzanie innowacji oraz współpracy, która umożliwia łączenie potencjału i kompetencji szeregu firm oraz innych podmiotów pozwala na realizację przedsięwzięć, które nie byłyby możliwe do przeprowadzenia przez pojedyncze, zwłaszcza małe firmy.  

Celem MultiKlastra jest budowanie biznes linków pomiędzy partnerami przy jednoczesnym stosowaniu mechanizmu wzajemnego zaufania, łączącego konkurencję, która wymusza ciągły postęp i wprowadzanie innowacji oraz współpracę umożliwiającą łączenie potencjału i kompetencji, Stworzenie swego rodzaju „think tank" miejsca, gdzie wiedza jest transferowana, know-how i technologia są rozpowszechniane celem wyzwolenia efektów synergicznych współpracy, pomysły są inkubowane, dojrzewają oraz są wprowadzane na rynek w wyniku procesu komercjalizacji. Budowa swego rodzaju kuźni innowacyjnych pomysłów z nagromadzonym unikatowym kapitałem wiedzy i specjalizacji skutkującym niepowtarzalnymi, innowacyjnymi projektami, inicjatywami, produktami, usługami oraz nowymi firmami typu spin off lub spin out.  

MultiKlaster ze swoimi kompetencjami i potencjałem w połączeniu z innymi elementami projektu Miasteczko Multimedialne jest swego rodzaju platformą, mostem łączącym ludzi biznesu, z ludźmi nauki i studentami, praktyków z teoretykami. MultiKlaster to nie tylko sieć powiązań, platforma współpracy, ale przede wszystkim kuźnia innowacyjnych pomysłów powstających w wyniku transferu wiedzy, know-how, konwergencji pomysłów, technologii oraz pozornie odległych obszarów zastosowań na styku biznesu, edukacji i rozrywki, co może skutkować tylko niepowtarzalnymi produktami i usługami, które z pewnością maja szansę zrewolucjonizować świat technologii.

Statut MultiKlastra

 • News
 • MultiKlaster partnerem programu Microsoft WebsiteSpark
  więcej...
 • Misja gospodarcza branży elektronicznej oraz IT i ICT na Tajwan oraz do Hongkongu, 9-16 października 2012r
  więcej...
 • Multiklaster nawiązał współpracę z klastrem ICT Berlin-Brandenburgia
  więcej...
 • Spotkanie partnerskie w ramach projektu międzynarodowego "BeCome" we Francji
  więcej...