Projekt "CEE - ClusterNetwork" umacnia rozwój klastrów w Europie Środkowowschodniej
Projekt "CEE - ClusterNetwork" umacnia rozwój klastrów w Europie Środkowowschodniej

„CEE-ClusterNetwork" jest wspólnym projektem europejskim realizowanym w ramach inicjatywy PRO INNO EUROPE przez instytucje publiczne pochodzące z 8 krajów Europy Środkowowschodniej (Austria, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Chorwacja, Włochy).

Projekt ten otrzymał ostatnio silny impuls i poparcie ze strony rządowych przedstawicieli wysokiego szczebla z 8 krajów Europy Środkowowschodniej, reprezentujących w sumie 50 regionów, którzy podpisali wspólną deklarację (CEE - Cluster Agrement) o rozwijaniu i wdrażaniu spójnej polityki klastrowej. Ceremonia podpisania powyższej deklaracji miała miejsce dnia 28. listopada 2007 r. w Brukseli podczas konferencji poświęconej perspektywom rozwoju klastrów w Unii Europejskiej. Ze strony Polski deklarację podpisał Pan Krzysztof Gulda, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarki w Ministerstwie Gospodarki. Jest to pierwsza tego rodzaju oficjalna deklaracja potwierdzająca wolę i zdecydowanie sygnatariuszy dokumentu - osiągania wzrostu gospodarczego m.in. poprzez pobudzanie nowych inicjatyw klastrowych i wspieranie istniejących klastrów w zakresie ponadnarodowej współpracy na poziomie regionalnym, krajowym i ogólnoeuropejskim.

Więcej informacji na stronie