Konkurs Innovator Małopolski 2010
Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska
zaprasza do udziału w V edycji konkursu „Innovator Małopolski 2010"

Do udziału w konkursie zachęcamy przedsiębiorstwa mikro, małe lub średnie, posiadające siedzibę na terenie województwa małopolskiego i charakteryzujące się wysoką zdolnością do tworzenia i wdrażania innowacji.

Głównymi nagrodami w konkursie są:

* prestiżowy tytuł „Innovatora Małopolski 2010",
* uczestnictwo w konferencji prasowej z udziałem władz województwa małopolskiego oraz mediów,
* sponsorowany wyjazd firmy na targi zagraniczne,
* szeroka promocja w mediach.


Zgłoszenia przyjmujemy do 30 kwietnia 2010 r.

Udział w konkursie jest bezpłatny!

Film przedstawiający laureatów poprzedniej edycji konkursu można zobaczyć tutaj.

Wszelkich informacji o konkursie udziela:

Biuro Konkursu Innovator Małopolski 2010
Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska
Wioleta Chac
chac@transfer.edu.pl
tel.: 12 628 25 27
www.transfer.edu.pl