Dofinansowanie na rozwój Klastra Multimediów i Systemów Informacyjnych
Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu otrzymała dofinansowanie na rozwój Klastra Multimediów i Systemów Informacyjnych w ramach programu SMART, priorytet E: „Wspieranie innowacyjności MSP (w tym tworzenie klastrów i wdrażanie narzędzi marketingowych)". Projekt pod nazwą „Off-Inno+" ma na celu rozwój współpracy firm tworzących Klaster ze światem nauki. W ramach projektu zostanie stworzona baza instytucji badawczych, odpowiadających swoim profilem działalności Klastra oraz elektroniczne forum współpracy. W czasie wdrażania projektu Klastrowicze będą mieli okazję zaprezentować swoje firmy podczas warsztatów i konferencji. W projekcie biorą udział partnerzy z Polski, Grecji i Niemiec.