Międzynarodowa konferencja pt."Ku kreatywnej i innowacyjnej Europie"
W dniach 30 listopada do 2 grudnia w Warszawie w siedzibie BCC odbędzie się konferencja realizowana w ramach współpracy 6 instytucji: Prezydencji Fińskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ambasady Fińskiej w Polsce, Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University.

Polska powinna być widzialnym globalnie podmiotem myślenia o przyszłości Europy. Tej misji służy konferencja, która odbędzie się w dniach 30 listopada-2 grudnia 2006r. w siedzibie Business Centre Club w Warszawie.

Konferencja skupia znakomite grono międzynarodowych ekspertów świata nauki, biznesu i polityki, którzy podejmą próbę odpowiedzi na fundamentalne pytanie czy Europa znajdzie nową ścieżkę rozwoju, która pozwoli sprostać wymogom twardej konkurencji w układzie wielkiego kwartetu sceny globalnej XXI wieku : USA, Europa, Chiny, Indie.

Wśród panelistów znajdują się wybitni reprezentanci organizacji międzynarodowych, instytucji badawczych oraz kół gospodarczych, m. in.:
- prof. Jorma Routti - wieloletni Dyrektor Generalny Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Badań Naukowych i b. Prezes Fińskiego Narodowego Funduszu Badań i Rozwoju
- Mikel Landabaso - Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej
- prof. Jerzy Langer - członek Polskiej Akademii Nauk i Europejskiej Rady Badań przy Komisji Europejskiej (EURAB), Doradca Prezydenta Wrocławia ds. Europejskiego Instytutu Technologicznego
- prof. Antoni Kukliński - Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University
- Rafał Dutkiewicz - Prezydent Miasta Wrocławia
- prof. Louis Emmerij - Dyrektor Projektu Historii Intelektualnej Narodów Zjednoczonych (UN Intellectual History Projekt) i wykładowca New York City University
- dr Wilhelm Krull - Sekretarz Generalny Fundacji Volkswagena
- prof. Jan Lambooy - Uniwersytet w Utrechcie

Tą nową ścieżką rozwoju jest kreatywność i innowacyjność widziane jako najważniejszy motor rozwoju Europy XXI wieku. Konferencja będzie otwarciem nowego rozdziału w dyskusji nad teoria i praktyka strategii lizbońskiej, która wykazuje pewne objawy zmęczenia intelektualnego i pragmatycznego.

Konferencja jest elementem dorobku obecnego etapu rozwoju Unii Europejskiej realizowanego pod przewodnictwem Prezydencji Fińskiej.

 Program konferencji