Ruszyła V edycja rankingu firm innowacyjnych Kamerton Innowacyjności 2010
 Do grona najbardziej innowacyjnych polskich firm dołączyć mogą wszystkie przedsiębiorstwa, które zmieniają technologie, wdrażają nowoczesne rozwiązania w obszarze organizacji pracy i działalności biznesowej, wprowadzają na rynek nowe produkty, oferują nowoczesne wzornictwo.

PKPP Lewiatan wraz z BRE Bankiem przy współpracy Dun and Bradstreet po raz piąty przygotowuje Ranking Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Efektem cyklicznego programu badawczego nad innowacyjnością polskiej gospodarki będzie wyłonienie zwycięzców w czterech głównych kategoriach: mikrofirmy, przedsiębiorstwa małe, średnie i duże. Dodatkowo nagrodzone zostaną firmy, które wyróżniają się ze względu na osiągnięcia w poszczególnych rodzajach innowacyjności - produktowej, procesowej, organizacyjnej i marketingowej. Docenione zostaną też przedsiębiorstwa, które wdrożyły innowacyjne rozwiązania przy wykorzystaniu funduszy unijnych. Zwycięzcom rankingu tradycyjnie wręczone zostaną Kamertony Innowacyjności.

W latach 2002-2004 przedsiębiorstwa innowacyjne stanowiły 42% przedsiębiorstw w Unii Europejskiej (EU27). W Niemczech do tego grona zaliczano 65% przedsiębiorstw, w Austrii 53%, w Danii, Luksemburgu i Irlandii 52%. Tymczasem w Polsce udział przedsiębiorstw innowacyjnych był o połowę niższy. Stanowiły one tylko 25% ogółu przedsiębiorstw. Mamy nadzieję, że Ranking Innowacyjności 2010 pokaże, że skłonność firm działających w Polsce, do wprowadzania nowości do praktyki, wzrosła od tego czasu. I mimo, że na B+R nie wydajemy więcej, to jednak jesteśmy bardziej innowacyjni.

„Polskie firmy są innowacyjne, muszą tylko to sobie uświadomić. Chętnie wprowadzają ciekawe rozwiązania w produkcji czy marketingu, w sferze relacji wewnętrznych i z partnerami biznesowymi; są otwarte na nowe rozwiązania i same je kreują. Bardzo często w tak szeroko rozumianej innowacyjności polskie firmy nie ustępują firmom zagranicznym. Polscy przedsiębiorcy muszą chwalić się swoją innowacyjnością, powinni wykorzystywać ją jako przewagę konkurencyjną."zachęca dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Główna Ekonomistka Lewiatana. „Chcemy promować i nagradzać firmy, które są liderami innowacji oraz przedsiębiorców, którzy są innowatorami, a nie imitatorami." - dodaje.

Poprzednia edycja rankingu to:

* Kamerton Innowacyjności dla 40 firm - innowatorów
* Gale Innowacyjności w 12 miastach Polski
* Wyróżnienie dla ponad 50 mikrofirm oraz dynamicznie rozwijających się firm z sektora MSP.

Wśród laureatów poprzedniej edycji znaleźli się m.in. Telesto, ICN Polfa Rzeszów, IBM Polska.

By wziąć udział w badaniu należy do 20 sierpnia br. wypełnić ankietę dostępną na stronie www.pkpplewiatan.pl i www.innowacyjnefirmy.pl. Udział w badaniu jest bezpłatny.

Definicja innowacyjności(wg Oslo Manual 2005)

Innowacyjne jest przedsiębiorstwo, które wprowadza do praktyki rozwiązania w odniesieniu do procesu, produktu, marketingu i organizacji:

* nowe na skalę światową,
* stosowane przez konkurentów na świecie, ale nie stosowane jeszcze w kraju,
* a także stosowane przez konkurentów na rynku krajowym, ale nie stosowane do tej pory przez dane przedsiębiorstwo.

Rodzaje innowacyjności

Innowacja produktowa - wprowadzenie na rynek nowego towaru lub usługi (np. rozmowy telefoniczne przez internet) lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów lub usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia (np. wprowadzenie do materiału komponentów o lepszych parametrach).

Innowacja technologiczna - wprowadzenie do praktyki nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostaw (np.: zautomatyzowanie produkcji, komputerowa kontrola jakości, wprowadzenie oprogramowania optymalizującego produkcję lub sprzedaż).

Innowacja organizacyjna - zastosowanie nowej metody organizacji działalności biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji relacji zewnętrznych (np.: wprowadzenie systemu zarządzania wiedza, nawiązanie współpracy z placówką naukową).

Innowacja marketingowa - zastosowanie nowej metody marketingowej, obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej lub modelu biznesowym - wynikającej z nowej strategii marketingowej. (np.: wprowadzenie licencjonowania, zbudowanie nowej marki produktowej na nowy rynek).

 

Źródło: WWW