Miasteczko Multimedialne Nowy Sącz
"Aż miło posłuchać, jacy to wizjonerzy żyją w Nowym Sączu. Gdy narodzi się tam nowy Google lub coś w tym stylu, zgłosimy się do Tomasza Czechowicza po butelkę wina kalifornijskiego. Jak wiadomo założył się on na łamach Gazety Wyborczej z Dariuszem Wiatrem, że taka firma wnet się objawi. My stawiamy na Nowy Sącz".

Co to będzie? Przy WSB - NLU zostanie zbudowany ponadregionalny ośrodek innowacyjności łączący cele i zadania: parku naukowo-technologicznego, ośrodka badawczo-rozwojowego, inkubatora przedsiębiorczości, systemu klastra, funduszu inwestycyjnego, systemu edukacyjnego oraz multimedialnej spółki.

Na dobry początek zawiązano Stowarzyszenie Klastra Multimediów i Systemów Informacyjnych. W chwili obecnej zrzesza on 51 małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży nowoczesnych technologii i nowych mediów z całej Polski. Firmy te w warunkach rynkowych konkurują między sobą, lecz w ramach Klastra tworzą siatkę wzajemnie powiązanych współpracujących ze sobą jednostek. Jak tłumaczą właściciele serwisu podatki.pl liczą na synergię we współpracy z serwisem plagiat.pl w budowie wspólnego mechanizmu wyszukiwania pełnotekstowego.

Koszt utworzenia i rozwoju infrastruktury Miasteczka Multimedialnego w latach 2007/2014 (zbieżność z unijnym budżetem nieprzypadkowa) szacowany jest na około na 55 mln uuro, natomiast całkowity koszt całkowity inwestycji to ok. 126 mln. Wyższa Szkoła Biznesu zamierza wnioskować o sfinansowanie 40% inwestycji do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, natomiast 60% inwestycji do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Część projektu związana z edukacją, szkoleniami oraz badaniami wyceniana jest na ponad 48 mln euro - jako główne źródło finansowania w tym zakresie przewidziany jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Pomysłodawcy zakładają, że Miasteczko Multimedialne osiągnie stan samofinansowania się 5 lat po rozpoczęciu działalności, najpóźniej w 2014 roku. Według założeń biznesowych w ciągu trzech lat od uruchomienia projektu Miasteczka, w Centrum stworzonych zostanie 100 miejsc pracy.

Pełny tekst artykułu dostępny na stronie www.bywalec.computerworld.pl/news/101631.html

zobacz w wersji pdf

 • News
 • MultiKlaster partnerem programu Microsoft WebsiteSpark
  więcej...
 • Misja gospodarcza branży elektronicznej oraz IT i ICT na Tajwan oraz do Hongkongu, 9-16 października 2012r
  więcej...
 • Multiklaster nawiązał współpracę z klastrem ICT Berlin-Brandenburgia
  więcej...
 • Spotkanie partnerskie w ramach projektu międzynarodowego "BeCome" we Francji
  więcej...