Warsztaty nt. dostępnych źródeł finansowania działalności innowacyjnej

Potrzebujesz pieniędzy na innowacyjną działalność swojej firmy? Gubisz się w różnych źródłach finansowania i widzisz same bariery w dostępie do nich? Próbowałeś już kiedyś zdobyć dofinansowanie? Weź udział w warsztatach organizowanych przez Krakowski Park Technologiczny oraz firmę Ecorys i pomóż nam stworzyć raport zestawiający dostępne źródła finansowania działalności innowacyjnej.


Warsztaty będą miały formę badań fokusowych, w kilkuosobowych grupach łączących ekspertów poszczególnych form finansowania działalności z przedstawicielami firm typu spin-off i spin-out oraz mikro i małych przedsiębiorstw. Będzie to niepowtarzalna okazja spotkania reprezentantów instytucji oferujących środki finansowe dla firm i omówienia trudności, z jakimi spotyka się firma próbująca zdobyć finansowanie.


Czas: 24/25 marca 2011 r. (informacja o dniu i godzinie badania zostanie przesłana po przyporządkowaniu uczestników do grup fokusowych).

Miejsce: Krakowski Park Technologiczny, al. Jana Pawła II 41 L, sala konferencyjna (III piętro).

Uczestnicy: (informacja o ekspertach biorących udział w warsztatach zostanie podana w późniejszym terminie).

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną (formularz dostępny na stronie www.kpt.krakow.pl) do dnia 21 marca b.r.

 Więcej informacji www.kpt.krakow.pl

 

Warsztaty organizowane są w ramach projektu „Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski" (projekt systemowy innowacyjny realizowany w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Krakowski Park Technologiczny).