Misja gospodarcza na Międzynarodowe Targi TECHNOLOGY 2011 w Tel Awiwie w dniach 14-17 czerwca 2011

Izba Przemysłowo - Handlowa Polska - Izrael w Warszawie, we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Wydziałem Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tel Awiwie, organizuje:

MISJĘ GOSPODARCZĄ NA MIĘDZYNARODOWE TARGI TECHNOLOGY ‘2011 w Tel Awiwie w Izraelu
w dniach 14 -17 czerwca 2011 r.

Do udziału w Misji serdecznie zapraszamy szczególnie przedsiębiorców reprezentujących szeroki sektor wysokich technologii (high- tech):

→TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE (ICT/ IT)
→ AUTOMATYKA
→ NARZĘDZIA I MASZYNY
→ ROBOTYKA
→ SPAWALNICTWO, TECHNIKI LASEROWE
→ SUROWCE
→ PNEUMATYKA I HYDRAULIKA
→ TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE I TRANSPORTOWE

Udział w misji gospodarczej do Izraela jest doskonałą okazją nawiązania kontaktów biznesowych i wymiany doświadczeń na jednym z najprężniej rozwijających się rynków wysokich technologii na świecie. Ponadto, umożliwi znalezienie partnerów do realizacji wspólnych przedsięwzięć w ramach Polsko-Izraelskich Projektów Badawczo-Rozwojowych, dofinansowanych ze środków publicznych.

Program misji przewiduje m.in.:
- udział w Targach Technology 2011 (kontakty na polskim stoisku informacyjnym)
- spotkania b2b firm polskich i izraelskich
- udział w seminarium nt. polsko-izraelskich projektów badawczo-rozwojowych
- przygotowanie i druk katalogu firm uczestniczących w Misji wraz z ofertą dla potencjalnych partnerów izraelskich
- spotkanie z kierownictwem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tel Awiwie nt. warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Izraelu oraz przekazanie materiałów o rynku izraelskim

Maksymalne wsparcie finansowe udzielone na udział w programie promocji o charakterze branżowym w ramach tego projektu nie może przekroczyć 50 procent wydatków kwalifikowanych związanych z uczestnictwem w Misji jednego przedstawiciela przedsiębiorstwa (Dofinansowanie obejmuje jednego przedstawiciela przedsiębiorstwa - max 8.000 zł).

 

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w misji oraz uzyskaniem dofinansowania powinny zgłosić się do koordynatora projektu: Izby Przemysłowo - Handlowej Polska - Izrael oraz wypełnić wniosek o dofinansowanie składające się z dwóch części (dokumenty dostępne poniżej). Dodatkowo prosimy o podanie:

- wpis do ewidencji lub KRS

- NIP

- REGON

 

Niezbędne dokumenty do pobrania:

Formularz w wersji angiellskiej

Wniosek o dofinansowanie

Termin zgłoszenia mija 10 maja 2011.