Spotkanie MultiKlastra 2008
Spotkanie połączone z konferencją pt. Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych- partnerstwo jako podstawa innowacyjnej gospodarki" cieszyło się wielkim zainteresowaniem ze strony firm. Podczas spotkania odbyło się również Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych podczas którego wyznaczono plan działań strategicznych na rok 2008.


Zainteresowanych otrzymaniem materiałów pokonferencyjnych proszę o kontakt:
Elwira Waszkiewicz
elwira.waszkiewicz@multiklaster.pl

 

Program konferencji