Współpraca w ramach programu New Technology Practice Program (NTPP)
W dniu 15 grudnia 2006r. krakowska firma z Klastra maris.pl, wydawca wiodących internetowych serwisów informacyjnych mbiznes.pl oraz SwiatObrazu.pl podpisała z Wyższą Szkołą Biznesu-National-Louis University umowę o współpracy w ramach realizacji programu praktyk New Technology Practice Program.

Program praktyk studenckich NTPP skierowany jest do elitarnych szkół wyższych w Polsce.

Dzięki udziałowi w programie NTPP studenci będą mieli dostęp do najnowszych technologii w postaci sprzętu komputerowego, rozwiązań mobilnych, sprzętu fotograficznegoni video oraz oprogramowania oraz uczestnictwo w największych imprezach z branży IT.

Program umożliwi studentom zdobywać wiedzę i umiejętności w zakresie:

-zdobywania i selekcjonowania informacji z sieci Internet

-współpracy z mediami

-organizacji konferencji

-organizacji szkoleń

-pracy zorientowanej na zadania

-pracy grupowej w rozporoszonym środowisku z wykorzystaniem innowacyjnych systemów informacyjnych

Ponadto w ramach programu zorganizowany zostanie cykl warszatów technologicznych dla studentów.